ปัญหาครอบครัว วิตถาร!! แม่ชาวอเมริกัน บังคับลูกกระทำชำเรา

ศาลตัดสิน ปัญหาครอบครัว จำคุกหญิงชาวอเมริกันในข้อหากระทำชำเราเด็ก หลังบังคับให้ลูกสาวแท้ ๆ ของตนเอง 2 คน ทำออรัลเซ็กซ์ให้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นางแอชลีย์ หญิงวัย 32 ปีจากเมืองโตเลโด รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ถูกศาลตั้งข้อหากระทำชำเราเด็กรวม 3 ข้อหา หลังก่อเหตุสุดวิตถาร โดยบังคับให้เด็กสาว 2 คนที่เป็นลูกแท้ๆ ของตัวเองทำออรัลเซ็กให้ ก่อนตัดสินลงโทษจำคุกเป็นเวลา 9 ปี

ด้านนางแอชลีย์ยอมรับว่าได้ก่อเหตุดังกล่าวจริง ระหว่างเดือนมกราคมปี 2012 จนถึงวันที่ 24 ธันวาคมปี 2013 ที่ผ่านมา โดยอ้างว่า เกิดจากความผิดปกติทางจิต หลังจากที่พ่อของเธอเสียชีวิตลงเมื่อ 5 ปีก่อน รวมถึงปัญหาชีวิตคู่ที่ล้มเหลว จนทำให้เธอมีอาการซึมเศร้าและหันไปใช้ยาเสพติดเป็นที่พึ่งทางใจ ทั้งไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน

แม่หื่น

อย่างไรก็ตาม ศาลได้ตัดสินจำคุกเธอที่เรือนจำลูคัส เคาน์ตี 9 ปี แต่จะถูกควบคุมความประพฤติ และต้องรายงานตัวต่อศาลทุก ๆ 90 วันไปจนตลอดชีวิต  ได้มีการรายงานข่าวและเรายังมีข่าวทั่วไปให้ท่านอ่านรู้ทันเหตุการณ์  กับเรื่อง ฆ่าชายพิการ ขายขนมปังศาลพิพากษาสั่งจำคุก 7 วัยรุ่น คนละ 12-19 ปี  อ่านต่อ

ปัญหาครอบครัว ที่แก้ไขได้ด้วยความเข้าใจ

1. สาเหตุ

• การขัดแย้งกันในครอบครัว เป็นการขัดกันทางด้านบุคลิกภาพด้านอารมณ์ แบบของความประพฤติของคู่สมรส บทบาท ค่านิยม สามีภรรยาอาจได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาในลักษณะที่แตกต่าง ความรักรวมถึงความสัมพันธ์ทางเพศ

• การหย่าร้าง การหย่าร้างของคู่สมรสในต่างสังคมกัน ย่อมมีอัตราแตกต่างกันไป ทั้งนี้เพราะความแตกต่างกันในเรื่องของศาสนา วัฒนธรรม และค่านิยม เนื่องจากความมีอิสระเสรีภาพทัดเทียมกันระหว่างหญิงกับชาย ทำให้หญิงมีอิสระในการตัดสินปัญหาของตนเอง มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นทำให้ความคิดอ่านของคนค่านิยมของคนในสังคมเปลี่ยนไป หญิงมีงานทำไม่ต้องพึ่งสามีในทางเศรษฐกิจ ความคิดในเรื่องการหย่าร้างในเมื่ออยู่ด้วยกันแล้ว ไม่มีความสุขมีมากกว่าแต่ก่อนและยังมีกฎหมายที่ทำให้การหย่าร้างเกิดขึ้นได้ง่าย

การหย่าร้าง

• ความตึงเครียดในครอบครัว ปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นระหว่างตัวสามีภรรยา ในด้านทัศนคติ และค่านิยม ความแตกต่างของครอบครัวเดิมที่หล่อหลอมด้วยพ่อแม่หรือบุคคลอื่นในครอบครัวก่อนที่จะมีการแต่งงาน ทำให้ทั้งคู่มีทัศนคติคำนิยม และวิถีปฏิบัติบางอย่างแตกต่างกัน

• ปัญหาครอบครัวที่มีสาเหตุมาจากสังคม การขัดกันทางด้านวัฒนธรรม ฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน การขัดกันในเรื่องอาชีพ การทำงานของฝ่ายหญิง การว่างงาน และปัญหาอื่น

การว่างงาน

2. วิธีแก้ไขปัญหา

• ขยันทำงาน หาเงินทองจุนเจือครอบครัว เรื่องเงินทองเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งในสังคมปัจจุบันเป็นปัจจัยที่จะช่วยจุนเจือครอบครัวให้มีอยู่มีกิน และให้เป็นปกติสุขได้ แต่การที่จะได้มาซึ่งเงินทองเหล่านั้น ก็ต้องรู้จักทำอาชีพการงาน หากไม่มีเงินทองแล้ว คนในครอบครัวย่อมอดอยาก เป็นทุกข์ทางกาย และใจ นำมาสู่ความขัดแย้งกันในเวลาต่อมา

• การเคารพให้เกียรติคู่สมรส การเคารพให้เกียรติต่อผู้เป็นสามีหรือภรรยา ถือเป็นการแสดงออกถึงการรู้จักคุณค่าของอีกฝ่าย รู้จักในสิทธิของอีกฝ่าย และเป็นการให้ความสำคัญต่ออีกฝ่าย ซึ่งเมื่อสามีหรือภรรยาได้รับแล้ว ย่อมทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่ตนเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของอีกฝ่าย และจะแสดงออกด้วยการรู้จักให้การเคารพแก่เราเช่นกัน

• การทุ่มเทกำลังกาย และกำลังใจให้แก่กัน การทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจให้แก่สมาชิกในครอบครัว เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความรัก และความห่วงใยที่มีให้แก่กัน ในการได้รับย่อมมอบความรักเป็นสิ่งตอบแทน และที่สำคัญ คือ การทำให้สมาชิกในครอบครัวรู้จักทุ่มเทตนให้แก่ผู้อื่นเช่นกัน

ปัญหาครอบครัวปัจจุบัน

• การยอมรับในตัวตนของกันและกัน เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกถึงความรักที่แท้จริง อันปราศจากความรังเกียจ การดูหมิ่นซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นทางรูปกาย ทางชาติตระกูล ทางฐานะเงินทอง ทางการศึกษา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ จะต้องยอมรับให้ได้ก่อนที่จะมาแต่งงานอยู่ด้วยกันหรือหากรับรู้ภายหลังก็ต้องยอมรับในสิ่งเหล่านั้นจึงจะทำให้ชีวิตคู่ดำเนินไปได้ โดยไม่ให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมา

• การเอาใจใส่ดูแล และเอื้ออาทรต่อกัน คือ การแสดงออกถึงความห่วงใจ ทั้งในด้านการอยู่อาศัย สุขภาพกาย และใจ เงินทองทรัพย์สินสำหรับใช้จ่าย หากมีความจำเป็นต้องเกื้อหนุนซึ่งกัน และกัน ให้มีอย่างเพียงพอ
• ความซื่อสัตย์ และไว้วางใจ ความซื่อสัตย์ เป็นสิ่งที่หมายรวมหลายด้าน เช่น ความซื่อสัตย์ไม่นอกใจกัน ความซื่อสัตย์ในการเงิน ความซื่อสัตย์ทางวาจาด้วยการไม่พูดโกหก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

• รู้จักอดทน และให้อภัย การใช้ชีวิตคู่อาจมีสิ่งที่ชอบ และสิ่งไม่ชอบ ในแต่ละคนอาจมีสิ่งที่เหมือน สิ่งที่แตกต่าง ทำให้ต้องกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่รู้จักอดทน ไม่รู้จักนิ่งเฉย หรือ ไม่รู้จักคำว่าขอโทษ และให้อภัย ก็ย่อมจะเพิ่มความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้น

ให้อภัย

• ตอบสนองเรื่องเพศสัมพันธ์ให้ดี การมีเพศสัมพันธ์ถือเป็นความต้องการทางกายซึ่งชายหญิงนั้นต่างก็มีความต้องการทางเพศตามวัยหรือสภาพร่างกายที่กำหนดระดับความต้องการ การตอบสนองความต้องการทางเพศของอีกฝ่ายได้จึงถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อีกฝ่ายไม่คิดนอกใจ และหากไม่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ อีกฝ่ายก็มักสงสัยในความรักที่มีให้ สงสัยถึงความชื่อสัตย์ต่อกันว่ามีอยู่หรือไม่ และหากรุนแรงเกิน คือ อาจหาวิธีอื่นที่สามารถตอบสนองต่อตน แต่ทั้งนี้ มิใช่จะเกิดขึ้นในทุกคน

• หลีกเลื่องปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความรุ่นแรง เช่น การดื่มสุรา การคบชู้ เล่นการพนัน การทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องกันปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดความรุ่นแรงได้ ซึ่งการพูดจากันด้วยเหตุผล เห็นใจผู้อื่นอ่อนแอกว่า ไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน ปลูกฝังความรักและความเข้าใจกันในครอบครัว

ทางเราเชื่อว่าในข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาครอบครัวได้ไม่มากก็น้อย Holiday Palace  คือเว็บไซต์ที่ให้บริการเกมส์พนันออนไลน์ ที่สามารถที่จะเล่นได้ตลอดเวลา ทุกที่ ที่ต้องการ